Generalforsamling 2015

Den 6. marts 2015 holdt Kreds 25 den årlige generalforsamling på Herstedøster Skole.

Se oplægget til generalforsamlingen, referat og resolutionen her