Medlem

DR Byen september 2012

Den 19. september var Albertslund Lærerkreds' fraktion 4 på tur til DR Byen