Vagtskifte i kredsstyrelsen

Pia har fået nyt arbejde og Marianne træder ind i kredsstyrelsen

Pia Henriksen, som har været medlem af Kreds 25's styrelse de seneste fire år, har fået nyt arbejde. Pia skal fremover arbejde i uddannelsespolitisk afdeling hos DLF på Vandkunsten. Stort tillykke med det og pøj pøj med de nye udfordringer. Pia har været en vigtig del af at bygge vores kredsstyrelse op efter formands- og næstformandsskiftet og har sat sine aftryk på mange vigtige dagsordener. Tusind tak for indsatsen, energien, iveren og sparring hele vejen igennem. Jeg - og vi - kommer til at savne dig!

Men men vi - lærerne i Albertslund - er så heldige, at Marianne Mortensen fra Herstedvester Skole som førstesuppleant træder ind i kredsstyrelsen. Marianne har mange års erfaring som tillidsrepræsentant og vi glæder os til at byde Marianne velkommen og i fortsat samarbejde udvikle og fortsætte arbejdet for medlemmernes mulighed for at kunne lykkes med arbejdet på skolerne mm. Marianne træder ind i kredsstyrelsen pr. 1. august. 

Men først skal alle holde en velfortjent sommerferie og jeg håber, din bliver dejlig!

Sommerhilsner 
Maiken
Kredsformand

Emner

Målgruppe