Generalforsamling 2020

Kreds 25's generalforsamling 2020 blev afholdt virtuelt onsdag d. 24. juni.

Kreds 25's ordinære generalforsamling i 2020 blev afholdt virtuelt for første gang i foreningens historie.

Vi takker for deltagelsen og for genvalget. Nedenfor er de endelige dokumenter inkl. 2 resolutioner, som blev vedtaget på generalforsamling.

Hilsen kredsstyrelsen

Opdaterede dokumenter:

Referat

Resolution: Mere for mindre - hvordan?

Resolution: Vi vil folkeskolen - i Albertslund

Endelig dagsorden med kandidater
Valgopslag

Generalforsamlingsnummer af KNyt. 

Noter til årsregnskab 2020