Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen i Albertslund Lærerkreds består af 4 medlemmer, som alle er valgt på generalforsamlingen.

Formand: Maiken Amisse                         mbam@dlf.org    

Næstformand: Christian Holm                  cnik@dlf.org        

Kasserer: Sanne Bruhn Thrane                  sath@dlf.org      

Kredsstyrelsesmedlem: Marianne Mortensen        mafa@dlf.org