Generalforsamlingsudtalelser

På Kreds 25's årlige generalforsamlinger bliver lærernes og folkeskolen i Albertslunds vilkår drøftet. Flg. resolutioner er vedtaget på de seneste generalforsamlinger.